Kempeleen Peltipalvelu

Pel­ti­pal­ve­lutOta yhteyt­tä

Mitä teemme

Kem­pe­leen Pel­ti­pal­ve­lu on Oulun seu­dul­la pel­ti­se­pän pal­ve­lui­ta tar­joa­va yri­tys raken­ta­jil­le, remon­toi­jil­le ja pk-yri­tyk­sil­le. Olem­me eri­kois­tu­neet asen­nus­val­mii­den raken­nus­pel­ti­tuot­tei­den val­mis­tuk­seen kym­me­nien vuo­sien koke­muk­sien tuo­mal­la ammattitaidolla.

Meil­le tär­kein asia on mit­ta­tark­ka ja siis­ti työn­jäl­ki, jous­ta­va pal­ve­lu ja näin ollen tyy­ty­väi­nen asiakas.

Peltipalvelut

Töitämme

Ota yhteyttä

KEMPELEEN PELTIPALVELU

Män­ty­län­tie 11
90450 KEM­PE­LE

Y‑tunnus: 2915426–5

OTA YHTEYTTÄ

041 441 1096
juha.annunen@kempeleenpeltipalvelu.fi